Keyboard Selections.

Keyboard Selections is een cursus die een in de praktijk ontstane methode volgt. Daar waar andere keyboardcursussen soms te snel van start gaan en binnen korte tijd flitsende resultaten beloven, heeft Keyboards Selections in de eerste twee delen een langzame start.

In het eerste jaar maakt de leerling zich voldoende basistechniek eigen m.b.t. tellen, noten lezen en vingerzetting.
Elk van de zes delen is ‘opgehangen’ aan een toonaard, die daardoor grondig, met de bijbehorende akkoorden en voortekens, wordt gepresenteerd.

Er is gekozen voor alleen de direct noodzakelijke theorie uitleg.
De docent(e) bepaalt zo zelf per leerling of groep de noodzakelijke theorie.

De melodieën in het eerste deel zijn vijf tonig: c-d-e-f-g.
De vingerzetting blijft daardoor zeer eenvoudig, waardoor de cursist zich volledig op het samenspel van de handen kan toeleggen. Het noten lezen is dan ook geen probleem.

In deel twee wordt een nieuwe reeks gebruikt: g-a-b-c-d. Later worden de twee notenreeksen gecombineerd en wordt de vingerzetting belangrijker.

Per deel wordt een vijftal nieuwe akkoorden gebruikt.
Na deel zes zijn er dertig akkoorden beschikbaar, voldoende voor de meeste keyboardmuziek.

De volgende theorie wordt behandeld: noten en rusten, tellen en maatsoorten, één- en meer vinger akkoorden, kruisen, mollen en herstellingstekens, herhalingstekens, majeur- en mineur toonaarden, modulatie, articulatie en dynamiek.

Elk deel is voorzien van ritmepatronen en uitleg daarover.

Elk deel bevat voldoende leerstof voor een half jaar, zodat de gehele methode zo’n drie jaar in beslag neemt.

De cursus is te gebruiken als zelfstandig geheel, of als aangename aanvulling op andere lesboeken. De melodieën zijn perfect gekozen en sluiten aan bij de smaak van leerlingen van elke leeftijd.