Piano Forte!.

Piano Forte! is een cursus die een in de praktijk ontstane methode volgt.
Daar waar andere pianomethodes soms te snel van start gaan en binnen korte tijd flitsende resultaten beloven, biedt Piano Forte! veel oefening en een langzame start.

In het eerste jaar maakt de leerling zich voldoende basistechniek eigen m.b.t. tellen, noten lezen en vingerzetting.
Elk van de delen is ‘opgehangen’ aan een toonaard, die daardoor grondig wordt doorgenomen.

Er is gekozen voor alleen de direct noodzakelijke theorie.
De docent(e) bepaalt zo zelf per leerling of groep een eigen koers.

De melodieën in het eerste deel zijn beperkt van omvang: maximaal zes tonig.
De vingerzetting blijft daardoor zeer eenvoudig, waardoor de cursist zich volledig op het samenspel van de handen kan toeleggen. Het noten lezen is dan ook geen probleem.

In deel twee komen andere reeksen aan bod. Later worden de notenreeksen gecombineerd en de vingerzetting belangrijker.

In elk deel wordt de manier van uitvoeren uitgelegd.
Dynamische tekens, frasering en articulatie worden vermeld.
Steeds worden verschillende begeleidingen geoefend: tweeklanken, akkoorden en polyfonie in allerlei muziekstijlen waaronder pop, rock, blues, ballads, jazz enz.

De volgende theorie wordt behandeld: noten en rusten, tellen en maatsoorten, akkoorden, kruisen, mollen en herstellingstekens, herhalingstekens, majeur- en mineur toonaarden, de bluestoonladder, modulatie, articulatie en dynamiek.

De cursus is te gebruiken als zelfstandig geheel, of als aangename aanvulling van andere lesboeken. De melodieën zijn perfect gekozen en sluiten aan bij de smaak van leerlingen van elke leeftijd.